Ash’aar Mere Yun To

Kayi roz hue, padhna hi muhaal ho gaya hai. Chand Ash’aar pesh hain. Pehle sher me ‘Faakir’ ka tasavvur qqabil e gaur hai. Nida Fazli ka maarmik sher aur Daagh ki sukhanfahami bhi apni jagah hai. Aakhiri do Ash’aar ke Shayar se mai waakif nahi.
Enjoy!

Comments So Far..
  • Gautam 7 August, 2008 at 4:30 pm

    Ash’aar mere yun to and the next sher is by Jaan Nisar Akhtar not Daag Dehelvi

  • Post Your Comment..

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.